ብድር

አዋጭ እስከ 2013 ዓ.ም. ድረስ ባለው ሪፖርት መሰረት ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ ለአባላቱ አሰራጭቷል::

የብድር አገልግሎት

አዋጭ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ውስጥ አንዱና ዋነኛው የብድር አገልግሎት ነው፡፡ ማንኛውም አባል ለብድር የሚጠየቁ ቅድመ መስፈርቶችን እስካሟላ ድረስ ብድር የማግኘት መብት አለው፡፡ ለዚህም  የህብረት ስራ ማህበሩ የብድር ኮሚቴ እና የብድር ክፍል አንድ አባል ብድር እንዲወስድ የሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎችን በዝርዝር አስቀምጠዋል፡፡ በዚህም መሰረት ቅድመ ሁኔታውን ያሟሉ አባላት የሚያቀርቡት የብድር ማመልከቻዎችን የብድር ክፍል በማየትና በማረጋገጥ ለብድር ኮሚቴ አፀድቆ ለሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ በማቅረብ ክፍያ እንዲፈፀም ያደርጋል፡፡ 

የብድር መስፈርቶች

 • አንድ ለመበደር ያሰበ አባል አባል ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ለተከታታይ 6 ወራት መቆጠብ ሲኖርበት ሊበደር ያቀደውን ገንዘብ 1/4ኛውን አስቀድሞ መቆጠብ ይኖርበታል፡፡
 • አንድ አባል የቤት ወይም የመኪና ብድር ለመውሰድ ሲፈልግ ቢያንስ በተከታታይ ለአንድ ዓመት የሚወስደውን የብድር መጠን 30% እና 40% መቆጠብ ይኖርበታል፡፡  
 • ተበዳሪው ለመበደር ሲመጣ ተመጣጣኝ የሆነ ቋሚ የገቢ ምንጭ እንዳለው የሚያሳይ ደብዳቤ/የሥራ ውል/የንግድ ሥራ ፈቃድ ይዞ መቅረብ ይኖርበታል፡፡ 
 • ተበዳሪው የንግድ ብድር ለመውሰድ የታደሰ የንግድ ፈቃድ እና የሂሳብ እንቅስቃሴውን የሚያሳይ የባንክ ስቴትመንት ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ 
 • አንድ አባል ብድር ሲወስድ ከወሰደው ገንዘብ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ዋስትና ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 • አንድ አባል ብድር ሲወስደ ከሚያቀርበው ተመጣጣኝ ዋስትና በተጨማሪ ከአባል አንድ ሰው ማቅረብ ይኖርበታል፡፡
 • ተበዳሪው ብድር በሚወስደበት ወቅት የአገልግሎት 1% እና የኢንሹራንስ 1% በአጠቃላይ የብድሩን 2% ይከፍላል፡፡

የብድር መጠን

 • አንድ አባል ለማህበራዊ ጉዳይ፣ ለጤና፣ ለትምህርትና ለአነስተኛ ንግድ እስከ 400 ሺህ ብር ብድር መውሰድ ይችላል፡፡
 • አንድ አባል ለቤት መኪና መግዣ እስከ 600 ሺህ ብር ብድር መውሰድ ይችላል፡፡
 • አንድ አባል ለንግድ መኪና መግዣ እስከ 800 ሺህ ብር ብድር መውሰድ ይችላል፡፡
 • አንድ አባል ለቤት መግዣ፣ መስሪያ እና ማደሻ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ብድር መውሰድ ይችላል፡፡

የብድር ወለድ

አባላት ለተበደሩት ገንዘብ እንደየብድሩ አይነት በዓመት ወለድ ይከፍላሉ፡፡ በዚህም መሰረት ለማህበራዊ እና ለንግድ ብድር 13.5 በመቶ ለወንዶች 13 በመቶ ለሴቶች ሲሆን ለመኪና መግዣ ብድር 14.5 በመቶ እንዲሁም ለቤት መግዣ፣ መስሪያና ማደሻ ብድር ደግሞ 15.5 በመቶ ወለድ በዓመት ይከፍላሉ፡፡ የወለድ አከፋፈሉም በየወሩ በቀሪ እዳ ላይ የሚታሰብ ይሆናል፡፡ 

የተሰጠ ብድር መጠን

አዋጭ የገ/ቁ/ብ/ኅ/ሥ/ማኅበር እስከ 2013 ዓ.ም. ድረስ ባለው ሪፖርት መሰረት ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ለ14,881 አባላት የሰጠ ሲሆን አባላትም በተበደሩት ገንዘብ የራሳቸው መኖሪያ ቤት እና መኪና እንዲኖራቸው ከማስቻሉም በተጨማሪ የራሳቸው በሆነ አነስተኛ ንግድ ተሰማርተው የኑሮ ደረጃቸው እንዲሻሻል አድርጓል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሴት አባላትን በተለያየ መንገድ በማበረታታት ብድር ወስደው የራሳቸውን ስራ በመስራትና የጀመሩትን ስራ በማስፋፋት ከድህነት ወጥተው ቤተሰቦቻቸውን እንዲደግፉ እገዛ አድርጓል፡፡ 

© Awach SACCoS. All rights reserved
Website By: Alen Teshome